Kraków-Zamość

Poniżej prezentujemy cennik biletów przy zakupie u kierowcy. Tańsze bilety są dostępne tylko podczas zakupu przez internet. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznych.

 

Cennik biletów na trasie pospiesznej:
Kraków D.A – Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec – Baranów Sandomierski – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Nisko –
Janów Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość Peowiaków – Zamość Gminna

Bilety Normalne:

Kraków
D.A.

 

25

Lisia
Góra

 

30

10

Radomyśl
wielki

 

30

15

10

Mielec

 

55

25

20

10

Baranów
Sandomie
rski

 

52

45

35

25

10

Tarnobr
zeg

 

56

47

35

35

15

10

Stalowa
Wola

 

56

47

39

45

20

17

8

Nisko

     

80

77

66

60

35

25

18

10

Janów
Lubelski

    

90

90

80

70

45

35

28

20

10

Frampol   
90908080554538302010Szczebr
zeszyn
  
9090909065554840302010Zamość
Peowiakó
w
 
90909090655548403020105Zamość
Gminna

 

Ulgi Ustawowe:

 • Straż Graniczna– ochrona szlaków komunikacyjnych - 100%
 • Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkoły(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 24 roku życia - 78%
 • Dzieci niepełnosprawne nie uczęszczające do szkoły(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 24 roku życia - 78%
 • Student niepełnosprawny(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 26 roku życia - 78%
 • Opiekun dziecka niepełnosprawnego(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) - 78 %
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji– 37 %
 • Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji– 51 %
 • Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką– 37 %
 • Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji(musi podróżować z osobą niepełnosprawną) - 95%
 • Przewodnicy osób niewidomych (musi podróżować z osobą niewidomą)– 95 %
 • Cywilna Niewidoma ofiara działań wojennych– 78 %
 • Inwalida wojenny– 37 %
 • Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana– 78 %
 • Opiekun Inwalidy wojennego I grupy (podróżuje z inwalidą)– 95 %

 

 

Ulga ustawowa - 100%

Kraków
D.A.

 

0

Lisia
Góra

 

0

0

Radomyśl
wielki

 

0

0

0

Mielec

 

0

0

0

0

Baranów
Sandomie
rski

 

0

0

0

0

0

Tarnobr
zeg

 

0

0

0

0

0

0

Stalowa
Wola

 

0

0

0

0

0

0

0

Nisko

     

0

0

0

0

0

0

0

0

Janów
Lubelski

    

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Frampol   
0000000000Szczebr
zeszyn
  
00000000000Zamość
Peowiakó
w
 
000000000000Zamość
Gminna

 

 

Ulga ustawowa - 95%

 

 

 

Kraków
D.A.

 

0,90

Lisia
Góra

 

1

0,30

Radomyśl
wielki

 

1,10

0,50

0,3

Mielec

 

1,25

0,75

0,5

0,4

Baranów
Sandomie
rski

 

1,35

1

0,75

0,75

0,30

Tarnobr
zeg

 

1,55

1,25

1

1

0,50

0,25

Stalowa
Wola

 

1,60

1,35

1,1

1,10

0,60

0,35

0,25

Nisko

     

2

1,50

1,35

1,35

1

0,75

0,5

0,5

Janów
Lubelski

    

2,25

1,75

1,65

1,65

1,25

1

0,75

0,75

0,5

Frampol   
2,521,851,851,501,25110,750,5Szczebr
zeszyn
  
2,752,252,152,151,751,501,251,2510,750,5Zamość
Peowiakó
w
 
2,752,252,152,151,751,751,251,2510,750,50,25Zamość
Gminna

Ulga ustawowa - 78%

 

Kraków
D.A.

 

3,96

Lisia
Góra

 

4,40

1,32

Radomyśl
wielki

 

4,84

2,20

1,32

Mielec

 

5,50

3,3

2,20

1,76

Baranów
Sandomie
rski

 

5,94

20

3,3

3,3

1,32

Tarnobr
zeg

 

6,82

5,5

4,4

4,4

2,2

1,10

Stalowa
Wola

 

7,04

5,94

4,84

4,84

2,64

1,54

1,10

Nisko

     

8,8

6,60

5,94

5,94

4,40

3,3

2,2

2,2

Janów
Lubelski

    

9,9

7,7

7,26

7,26

5,50

4,40

3,3

3,3

2,2

Frampol   
1,108,808,148,146,605,54,44,43,310Szczebr
zeszyn
  
12,19,99,469,467,76,65,55,54,43,32,2Zamość
Peowiakó
w
 
12,19,99,469,467,77,75,55,54,43,32,21,10Zamość
Gminna

 

Ulga ustawowa - 51%

 

Kraków
D.A.

 

8,82

Lisia
Góra

 

9,8

2,94

Radomyśl
wielki

 

10,78

4,9

2,94

Mielec

 

12,25

7,35

4,9

3,92

Baranów
Sandomie
rski

 

13,23

9,8

7,35

7,35

2,94

Tarnobr
zeg

 

15,19

12,25

9,8

9,8

4,9

2,45

Stalowa
Wola

 

15,68

13,23

10,78

10,78

5,88

3,43

2,45

Nisko

     

19,6

14,7

13,23

13,23

9,8

7,35

4,9

4,9

Janów
Lubelski

    

22,05

17,15

16,17

16,17

12,25

9,8

7,35

7,35

4,9

Frampol   
24,519,618,1318,1314,712,259,89,87,354,9Szczebr
zeszyn
  
26,9522,0521,0721,0717,1514,712,2512,259,87,354,9Zamość
Peowiakó
w
 
26,9522,0521,0721,0717,1517,1512,2512,259,87,354,92,45Zamość
Gminna

 

Ulga ustawowa - 37%

 

Kraków
D.A.

 

11,34

Lisia
Góra

 

12,6

3,78

Radomyśl
wielki

 

13,86

6,3

3,78

Mielec

 

15,75

9,45

6,3

5,04

Baranów
Sandomie
rski

 

17,01

12,6

9,45

9,45

3,78

Tarnobr
zeg

 

19,53

15,75

12,6

12,6

6,3

3,15

Stalowa
Wola

 

20,16

17,01

13,86

13,86

7,56

4,41

3,15

Nisko

     

25,2

18,9

17,01

17,01

12,6

9,45

6,3

6,3

Janów
Lubelski

    

28,35

22,05

20,79

20,79

15,75

12,6

9,45

9,45

6,3

Frampol   
31,525,220,7937302512,612,69,456,3Szczebr
zeszyn
  
34,6528,3527,0927,0922,0518,915,7515,7512,69,456,3Zamość
Peowiakó
w
 
34,6528,3527,0927,0922,0522,0515,7515,7512,69,456,33,15Zamość
Gminna