Polityka prywatności

 

§ 1.

Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu www.tanibus.com jest Mariusz Brzuchala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Brzuchala MB Group, prof. Michała Bobrzyńskiego 21/53, 30-348, Kraków NIP 5632281958 , zwany dalej OPERATOREM.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
  4. Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.

§ 2.

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego i realizacji umowy.

§ 3.

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

§ 4.

Stosunek umowny zgodnie z treścią art. 6 ustęp 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Dobrowolnie przekazane dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu rezerwacji biletów i wykonania przewozu.
 2. Dane osobowe niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 1 obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu oraz nr NIP – w przypadku żądania wystawienia faktury VAT

 

§ 5.

Uzasadnione interesy wg art. 6 ustęp 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ze względu na uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. f oraz lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzamy wymagane dane w następujących celach:

 

 1. dane zapisane w celu wykonania umowy i realizacji przewozów są przekazywane, tylko w niezbędnym zakresie, przedsiębiorstwu transportu autobusowego realizującego przewóz i podmiotom trzecim (np. dostawcom odpowiedzialnym za usługi IT, obsługę klienta, przesyłanie wiadomości e-mail oraz realizację płatności).
 2. dane te są przekazywane w ramach sprzedaży biletów.
 3. przekazywane dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu wykonania powierzonych im zadań. Wykorzystanie tych danych do innych celów jest zakazane. Przetwarzanie danych w ramach umowy odbywa się przy zastosowaniu przepisów dotyczących przetwarzania danych umownych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. tylko takich podmiotów, które gwarantują wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. w ramach realizacji płatności dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy usług płatniczych Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357

§ 6.

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i w celu niezbędnym do realizacji umowy przewozu.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 7.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zmiany ustawień cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera Urządzenia mobilne:• Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  Blackberry