Regulamin promocji "Podróż za 1 zł":

 

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Podróż za 1 zł" ("Promocja").
 2. Organizatorem Promocji jest MB Group Mariusz Brzuchala z siedzibą 30-348 Kraków, Bobrzyńskiego 21/53, REGON: 121462280; NIP: 5632281958 („Organizator”).
 3. Promocja trwa od 1 KWIETNIA 2017 roku do 19 LIPCA 2017 roku będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej („Okres Promocji”).
 4. Sprzedażą promocyjną objęte są bilety zakupione on-line na przejazdy autokarowe tanibus.com na wybranych przez Organizatora trasach, w wybranych przez niego terminach odjazdu w okresie od 1 KWIETNIA 2017 roku do 19 LIPCA 2017 roku („Bilety promocyjne”).
 5. Promocja dotyczy wyłącznie biletów elektronicznych dostępnych w sprzedaży internetowej poprzez stronę tanibus.com
 6. Cena za jeden Bilet promocyjny wynosi 1 złoty. Dodatkowo, za każdorazowe dokonanie zakupu Biletu promocyjnego Organizator pobiera opłatę rezerwacyjną w wysokości 1 złoty.
 7. Organizator będzie udostępniać uczestnikom Promocji Bilety promocyjne na stronie internetowej tanibus.com w wybranych przez siebie terminach w Okresie Promocji.
 8. Bilety promocyjne pozostaną dostępne w ofercie Organizatora do wyczerpania limitu.
 9. Nie ma możliwości zmiany terminu odjazdu biletów za 1 zł + 1 zł opłaty za rezerwację.
 10. W formularzu zamówienia biletów należy podać pełne dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury VAT. Brak tych danych spowoduje anulowanie biletów za które zwrot pieniędzy nie będzie obowiązywał.
 11. Nie wyrażamy zgody na odsprzedaż biletów innym osobom, a wszelkie próby odsprzedaży biletów będą zgłaszane odpowiednim organom państwowym.
 12. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.