Mariusz Brzuchala MB Group
 
prof. Michała Bobrzyńskiego 21/53, 30-348 Kraków
 
NIP: 563-228-19-58
 
Infolinia: 12 444 60 04 koszt zgodny z taryfą operatora
Szanowni Państwo,
wobec zakwestionowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasadności stosowania przez Mariusz Brzuchala MB GROUP praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w zakresie naliczania opłat Klientom indywidualnym za połączenia z infolinią o numerze 703 402 001 –– informujemy o podjęciu następujących działań:
1. zwrotu różnicy poniesionych kosztów połączenia tym z Państwa, którzy korzystali z w/w infolinii płatnej między 1 stycznia 2023 r. a 29 luty 2024 r., mając już zawartą umowę z nami – za jaką uważa się zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej www.tanibus.com – celem uzyskania informacji szczegółowych odnośnie połączenia autobusowego, którego dotyczyła zawarta umowa;
2. zwrotu różnicy poniesionych kosztów połączenia tym z Państwa, którzy korzystali z w/w infolinii płatnej między 1 stycznia 2023 r. a 29 luty 2024, mając już zawartą umowę z nami – za jaką uważa się zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej www.tanibus.com– celem złożenia reklamacji odnośnie połączenia autobusowego, którego dotyczyła zawarta umowa.
W sprawie opisanej powyżej, prosimy o kontakt z: bok@tanibus.com
Procedura zwrotu środków pozostaje aktywną od 01.03.2024 r. do 01.07.2024 r.
TaniBus.com